โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศ กำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564
ประกาศ กำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2563
คู่มือนักเรียน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563
นโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
พูดคุยสายตรงผู้อำนวยการโรงเรียน (1141/0) 12 พ.ค. 59
จากใจทหารชายแดนใต้ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี (970/0) 28 ธ.ค. 59
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย